https://www.zbadamywode.pl/kategoria-produktu/zakres-badan-optymalny/
Badanie fizykochemiczne wody
W zależności od przeznaczenia wody można zbadać jej mętność, odczyn pH, przewodność, zawartość azotynów, jonu amonowego i wiele innych parametrów. Badanie fizykochemiczne wody daje odpowiedź, ile mieści się w niej m.in. pierwiastków i związków chemicznych. Osobom, które korzystają z własnej studni zalecamy szczególnie poszerzony zakres badania fizykochemicznego wody – dzięki temu będą wiedzieli na jaki sposób uzdatniania wody się najlepiej zdecydować. Każda z tych analiz jest zgodna ze stanem faktycznym.
Data utworzenia: 2017-10-04 08:13:42 Wrzucone przez: https://www.zbadamywode.pl/kategoria-produktu/zakres-badan-optymalny/ Wrzucone przez: https://www.zbadamywode.pl/kategoria-produktu/zakres-badan-optymalny/

Dodaj komentarz